Συννεφιασμένη Κυριακή


Συννεφιασμένη Κυριακή,
μοιάζεις με την καρδιά μου
που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά
Χριστέ και Πα-, Χριστέ και Παναγιά μου

Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή
που ’χασα την χαρά μου
Συννεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή
ματώνεις την, ματώνεις την καρδιά μου

Όταν σε βλέπω βροχερή,
στιγμή δεν ησυχάζω
Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή
και βαριανα-, και βαριαναστενάζω


Cloudy Sunday,
you represent my heart,
where it is all cloudy,
Christ and Holy Virgin.

When I see you raining,
I don't calm down.
You make my life dark (dull)
and I deeply sigh.

You are a day just like this,
where I lost my happiness.
Cloudy Sunday,
you make my heart bleed.

Καλή Κυριακή!


TavernaTaverna (greek, η ταβέρνα)

is a small restaurant serving Greek cuisine. 
As Greeks have migrated elsewhere, tavernes (plural) have spread throughout the world, especially countries such as the USA and Australia. The taverna is an integral part of Greek cuisine and of Greek culture.

Epictetus (Greek: Ἐπίκτητος; A.D. c. 55 – 135)Epictetus (Greek: Ἐπίκτητος; A.D. c. 55 – 135)

was a Greek Stoic philosopher. He was born a slave at Hierapolis, Phrygia (present day Pamukkale, Turkey), and lived in Rome until his banishment, when he went to Nicopolis in north-western Greece for the rest of his life. His teachings were written down and published by his pupil Arrian in his Discourses.

Epictetus taught that philosophy is a way of life and not just a theoretical discipline. To Epictetus, all external events are determined by fate, and are thus beyond our control; we should accept whatever happens calmly and dispassionately. However, individuals are responsible for their own actions, which they can examine and control through rigorous self-discipline.

Feta cheese


Η φέτα

Feta is a brined curd white cheese made in Greece from sheep's milk, or from a mixture of sheep and goat's milk. Similar brined white cheeses produced outside the European Union are often made partly or wholly of cow's milk, and they are also sometimes called feta. It is a crumbly aged cheese, commonly produced in blocks, and has a slightly grainy texture. 

Feta is used as a table cheese, as well as in salads (e.g. the Greek salad) and pastries. Most notable is its use in the popular phyllo-based dishes spanakopita ("spinach pie") and tyropita ("cheese pie"), or served with some olive oil or olives and sprinkled with aromatic herbs such as oregano. It can also be served cooked or grilled, as part of a sandwich, in omelettes, or as a salty alternative to other cheeses in a variety of dishes.

Since 2002, "feta" has been a protected designation of origin product in the European Union. According to the relevant EU legislation, only those cheeses produced in a traditional way in some areas of Greece (mainland and the island of Lesbos), and made from sheep's milk, or from a mixture of sheep and goat's milk (up to 30%) of the same area, may bear the name "feta"

Aristotle


"There is only one way to avoid criticism: 
do nothing, say nothing, be nothing" 
Aristotle

Aristotle (Greek: Αριστοτέλης 384–322 BCE) 

was a Greek philosopher and scientist born in the Macedonian city of Stagira, Chalkidice, on the northern periphery of Classical Greece. 

His father, Nicomachus, died when Aristotle was a child, whereafter Proxenus of Atarneus became his guardian. At eighteen, he joined Plato's Academy in Athens and remained there until the age of thirty-seven (c. 347 BCE). 

His writings cover many subjects – including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theater, music, rhetoric, linguistics, politics and government – and constitute the first comprehensive system of Western philosophy. 

Shortly after Plato died, Aristotle left Athens and, at the request of Philip of Macedon, tutored Alexander the Great starting from 343 BCE.

According to the Encyclopædia Britannica, "Aristotle was the first genuine scientist in history ... [and] every scientist is in his debt."